Krav og sikkerhet

Krav til rekkverk

Krav til rekkverk er stilt i 2 dokumenter. NS3510 er standarden som beskriver en preakseptert beskrivelse av materialvalg for å tilfredsstille kravene til et rekkverk. I standarden forutsettes det at innfestingen som rekkverket festes til er 100% stabilt. Utførelsen av rekkverk er beskrevet i gjeldene Teknisk forskrift.

De viktigste kravene er:

  • Ved fallhøyde mellom 0,5 – 10 meters høyde kreves en rekkverkshøyde på minimum 1,0 m. Der høydeforskjellen er med enn 10,0 m skal rekkverket ha en høyde på minimum 1,2 m

  • Rekkverket skal ha en utforming som sikrer mot gjennomfall og sammenstøt. Rekkverket skal utformes slik at klatring forhindres.

  • I bolig skal rekkverk tåle en linjelast på 1kN pr. meter og ha en maksimum deformasjon på 50 mm, dette forutsetter at det ikke er svikt i konstruksjonen som rekkverket festes til.

  • Tabellene NS3510 viser preaksepterte løsninger. Det vil si at om man følger tabellene under de forutsetningen som er der, er glasstykkelsen korrekt.

CreoNordic-gruppen har i mange år vært medlem av Glass og Fasade Foreningen og vi har et tett samarbeid med for å sikre at våre løsninger er i henhold til kravene. Den største utfordringen er stabiliteten i den konstruksjonen som rekkverket festes til.

Glass

Der hvor glass skal være det bærende elementet i rekkverket eller har boltefestet innfesting av glasset, er det krav til herdet/laminert glass. Monters glass inn i profil i forbindelse med et stolperekkverk og det er minimum tosidig kontinuerlig innfesting, benyttes laminert glass. Dette er definert i NS3510 for de ulike rekkverkstypene.

Glass og Fasadeforeningen har gjort beregninger på glass for oss som benyttes til stolpefritt rekkverk (Open) og på grunnlag av dette benyttes vi 0,76 mm folie som gjør at glasset får mindre deformasjon enn med tykkere folie slik folietykkelsen er beskrevet i NS3510. Det er også gjort beregninger av glass som benyttes i Ellipserekkverk.

Våre glass er produsert hos leverandører som har CE godkjenning etter DOK-forskriften

Skinner og stolper

Det er mange forskjellig kvalitet på aluminium og vi benyttes kvaliteter i våre rekkverk som er beregnet til bruk i rekkverks konstruksjoner. For å sikre kvaliteten på vår profil til stolpefritt rekkverk så produser vi profilen i Norge hos Norsk Hydro. Det er viktig at profilene er konstruert slik at vann ledes ut av profilene, derfor har vi laget dreneringshull i profilen til vårt stolpefrie rekkverk.

Innfesting

For å få et optimalt resultat, er det viktig at konstruksjonen som rekkverket festes til er stabilt. I Norge blir mange rekkverk montert på konstruksjoner av tre. Impregnert trelast for utvendig bruk inneholder normal mye fuktighet når de kjøpes fra leverandøren og det tilføres også fuktighet og tørke gjennom svingningene i været gjennom året. Derfor er det viktig at når rekkverket monteres, så må trevirke være uttørket. Monteres rekkverket på en fuktig konstruksjon vil det ved uttørking kunne oppstå en svakhet i konstruksjonen ved at det blir en avstand mellom rekkverket og konstruksjonen. Vår erfaring er at et bjelkelag nesten ikke kan festes og avstives godt nok. Det er viktig at det benyttes kraftige festemidler til innfesting til konstruksjonen.

Vi har festemateriell til i fleste situasjoner og vi anbefaler å kjøpe dette fra oss.

Det har i seinere tid vært omtalt forskjellig situasjon hvor rekkverk har falt ned og dette skyldes ofte innfestingen av rekkverket og konstruksjonen som det festes til.

Vi gir faglige råd om innfesting, slik at man sikrer et optimalt sluttresultat.

 

NordicRailing/TH/2021

Shopping Cart