Berekraftig og sertifisert

CreoNordic-gruppen har definert en overordnet miljøstrategi gjennom innovasjon og produktutvikling. 
Vi bruker rene råvarer som kan gjenbrukes eller resirkuleres; Glass, aluminium, stål og tre.

Vår miljøstrategi

  Glass og metall blir sortert og resirkulert

  Bidrar til gjenbruk og ressurseffektivitet

  Jobber for å begrense plast i alle våre produkter

  Fokus på å øke materialgjenvinning og ombruk

  Bruk av laminert glass og gjenbrukbare komponenter i vår produksjon

  Systeminnredning kan i stor grad gjenbrukes

Systemer og integrasjon

Vi har utviklet et unikt modulsystem hvor glassvegger, skillevegger og himling er fleksibelt integrert. Dette reduserer materialbruk, svinn og feil. Løsningen reduserer frakt og engangsemballasje.

Fleksibilitet og gjenbruk

Ved ombygging av kontorlokaler demonteres elementene enkelt fra hverandre og bygges opp igjen eller gjenbrukes andre steder.

Materialvalg

Bestanddelene i våre produkter er rene råvarer som i hovedsak kan resirkuleres: glass, aluminium, stål og tre.

Shopping Cart